Skip to main content

Algemene voorwaardenDatum laatste update: 7 mei 2019.

Deze voorwaarden betreffen alle detailhandelsverkopen die door Takaroo (hierna aangeduid als “ons”, “wij” of “onze”) worden uitgevoerd, voor zover de context dit vereist.

Dit document bevat belangrijke informatie met betrekking tot uw rechten en verplichtingen, alsmede voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen die van toepassing op u zijn. Lees het zorgvuldig door. Deze voorwaarden vereisen het gebruik van arbitrage op individuele basis om geschillen op te lossen.

Door een bestelling voor producten of diensten van deze website te plaatsen, bevestig je dat je van juridische leeftijd bent om deze overeenkomst in te gaan en accepteer je dat je bent gebonden aan deze algemene voorwaarden. Je bevestigt dat als je een bestelling namens een organisatie of bedrijf doet, je de juridische autoriteit hebt om een dergelijke organisatie of bedrijf aan deze voorwaarden te binden.

Je mag geen producten of diensten bestellen of verkrijgen vanaf deze website als je (a) niet akkoord gaat met deze voorwaarden, (b) niet de leeftijd hebt van (i) ten minste 18 jaar of (ii) de juridische leeftijd voor de vorm van een bindingscontract met ons.

1. Over het algemeen
Deze algemene voorwaarden (deze “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de aankoop en verkoop van producten en diensten via Takaroo.eu (de “Site”). Deze Voorwaarden kunnen door ons worden gewijzigd, zonder kennisgeving, op elk moment en naar eigen goeddunken. Alle wijzigingen in de Voorwaarden zijn van kracht vanaf de “Datum laatst bijgewerkt” waarnaar wordt verwezen op de Site. Je dient deze Voorwaarden te lezen voordat je producten of diensten koopt die beschikbaar zijn via deze Site. Als je deze Site blijft gebruiken na de “Datum laatste update”, betekent dit dat je akkoord gaat met dergelijke wijzigingen. Deze Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden van de Website die algemeen van toepassing zijn op het gebruik van onze Site. Je dient ook zorgvuldig ons Privacybeleid te lezen voordat je een bestelling plaatst voor producten of diensten via deze Site (zie Sectie 9).

2. Orderacceptatie en annulering
Je gaat ermee akkoord dat jouw bestelling een aanbod is om onder deze Voorwaarden alle producten en diensten te kopen die in jouw bestelling worden vermeld. Alle bestellingen moeten door ons worden aanvaard; wij zijn niet verplicht om de producten of diensten aan u te verkopen. We kunnen ervoor kiezen om geen bestellingen naar eigen goeddunken te accepteren, zelfs niet nadat we jou een bevestigingsmail met jouw bestelnummer en details van de door jou bestelde artikelen sturen.

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden
a. De prijzen op deze site kunnen afwijken van de prijzen die wij op andere locaties aanbieden. Alle prijzen, kortingen en promoties op deze site kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De prijs die wordt berekend voor een product of dienst is de prijs die van kracht is op het moment dat de bestelling wordt geplaatst en wordt vermeld in de e-mailbevestiging van jouw bestelling. Prijsverhogingen zijn alleen van toepassing op bestellingen die na dergelijke wijzigingen worden geplaatst. Geposte prijzen zijn inclusief belastingen, verzending en afhandeling. De belasting wordt wordt gespecificeerd in jouw winkelwagen en in de bevestigingsmail van jouw bestelling. We streven ernaar om nauwkeurige prijsinformatie weer te geven, maar we kunnen incidenteel onbedoelde typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen in verband met prijzen en beschikbaarheid maken. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk gewenst moment te corrigeren en om bestellingen die voortvloeien uit dergelijke gebeurtenissen te annuleren.

b. We kunnen van tijd tot tijd promoties op de Site aanbieden die van invloed kunnen zijn op de prijsstelling en die worden beheerst door de bepalingen en voorwaarden los van deze Voorwaarden. Als er een conflict is tussen de voorwaarden voor een promotie en deze Voorwaarden, gelden de promotievoorwaarden.

c. Betalingsvoorwaarden zijn naar eigen goeddunken en, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moet de betaling door ons zijn ontvangen voordat wij een bestelling accepteren. Wij accepteren de meeste creditcards voor alle aankopen. Je verklaart en garandeert dat (i) de creditcardinformatie die je ons verstrekt waar, correct en volledig is, (ii) je bevoegd bent om een dergelijke creditcard te gebruiken voor de aankoop, (iii) de kosten die je maakt, zullen worden gehonoreerd door jouw creditcardmaatschappij en (iv) je betaalt de door jou gemaakte kosten tegen de gepubliceerde prijzen, inclusief verzend- en administratiekosten en alle toepasselijke belastingen, indien van toepassing, ongeacht het bedrag dat op de Site wordt vermeld op het moment van uw bestelling.

4. Zendingen, levering, titel en verliesrisico
a. Wij zorgen voor verzending van de producten naar jou. Controleer de individuele productpagina voor specifieke bezorgopties.

b. Titel en risico van verlies gaan op jou over bij onze overdracht van de producten aan de vervoerder. Verzend- en leverdata zijn slechts schattingen en kunnen niet worden gegarandeerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen in verzendingen.

5. Retouren en restituties
a. Je hebt het recht jouw bestelling (met uitzondering van maatwerk) tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om jouw product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van jouw thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van jouw vervoerder. Indien je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van jouw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan jou doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

b. Maatwerk matten worden op maat volgens de door jou ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

6. Vrijwaring
Je verklaart dat je de rechten op afbeeldingen en tekst die zijn geplaatst voor plaatsing op onze producten bezit of licentierechten hebt en dat het creëren van het product met jouw inzending geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. jij stemt ermee in om ons en onze leden, managers, werknemers, agenten en vertegenwoordigers te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen, van en tegen aanspraken en aansprakelijkheden van derden, inclusief, zonder beperking, redelijke advocaatkosten en -kosten, ongeacht de vorm van actie of claim die voortvloeit uit of verband houdt met intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot jouw inzendingen.

7. Garantie
Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan jou te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien ben je verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

8. Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden jou aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om jouw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het jou vrij om jouw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

9. Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval zijn wij jegens jou of enige derde partij aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte, incidentele, speciale, exemplaire, strafrechtelijke of verbeterde schade, winstderving, inkomsten of vermindering van de waarde, voortvloeiend uit of in verband met en / of in verbinding met enige inbreuk op deze voorwaarden, ongeacht of (a) of dergelijke schade was vermeld, (b) of we werden gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade en (c) de juridische of toekomstige theorie (contract, onrechtmatige daad of anderszins) waarop de claim is gebaseerd. Onze enige en volledige maximale aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, en jouw enige en exclusieve verhaalmogelijkheid voor enige oorzaak zijn beperkt tot het daadwerkelijke bedrag dat door jou is betaald voor de producten die je hebt besteld via onze site.

10. Privacy
Wij respecteren jouw privacy en zetten ons in om deze te beschermen. Ons privacybeleid, takaroo.nl/privacy, regelt de verwerking van alle persoonlijke gegevens die van jou zijn verkregen in verband met jouw aankoop van producten of diensten via de site.

11. Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens jou, en worden ook niet geacht in gebreke te zijn gebleven of in strijd met deze Voorwaarden, voor enig falen of vertraging in onze uitvoering onder deze Voorwaarden wanneer en voor zover dergelijk verzuim of vertraging wordt veroorzaakt door of het gevolg is van handelingen of omstandigheden. Buiten onze macht of beperkingen of vertragingen die de vervoerders treffen of onvermogen of vertraging bij het verkrijgen van leveringen van geschikte of geschikte materialen, materialen of uitval van telecommunicatie of stroomuitval.

12. Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze site wordt geëxploiteerd vanuit Rotterdam, Nederland. Alle aangelegenheden die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van Nederland zonder effect te hebben op een keuze of conflictenrechtelijke bepaling.

13. Geschillenregeling en bindende arbitrage
a. Jij en wij zijn ermee akkoord om enige rechten op te geven om claims door een rechter te laten beoordelen. Om het even welke claim, geschil of controversie (hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins, het bestaan van, huidige of toekomstige, en inclusief statutaire, consumentenbescherming, gemeenschappelijk recht, opzettelijk onrechtmatig, inbiddende en billijke claims) tussen jou en ons voortvloeiende uit of betreffende op welke manier dan ook je aankoop van producten of diensten via de site, wordt uitsluitend en tenslotte opbegrepen door arbitrage bindend te zijn.

b. De arbitrage wordt beheerd door de Rechtbank in Rotterdam in overeenstemming met de Wet Koop op Afstand die dan van kracht zijn, behalve zoals gewijzigd door deze Sectie 12. De Rechtbank te Rotterdam zal de interpretatie en handhaving van deze sectie regelen. De arbiter heeft de exclusieve bevoegdheid om elk geschil met betrekking tot de arbitrages en / of afdwingbaarheid van deze arbitragebepaling op te lossen, met inbegrip van eventuele wangedragingen of andere betwisting dat de arbitragebepaling of de overeenkomst nietig, ongeldig of anderszins ongeldig is. De arbiter zal bevoegd zijn om elke vorm van ontheffing te verlenen die volgens de wet of in billijkheid voor de rechtbank beschikbaar zou zijn. Elke toekenning van de arbiter (s) is definitief en bindend voor elk van de partijen en kan als een vonnis worden ingediend bij een bevoegde rechtbank. We zijn alleen verantwoordelijk voor het betalen van de arbitragekosten van een individuele consument als je de overhand hebt op een wettelijke claim die de geldende advocatenhonoraria biedt.

c. Je kunt ervoor kiezen om jouw vordering in een rechtbank voor kleine claims in plaats van arbitrage voort te zetten als je ons binnen 60 dagen na jouw aankoop schriftelijk op de hoogte brengt van jouw voornemen. De arbitrageprocedure of de procedure voor het instellen van kleine vorderingen zal alleen worden beperkt tot jouw individuele geschil of controverse.

d. Je gaat akkoord met een arbitrage op individuele basis. In elk geschil, noch wij zullen jou geen recht hebben om aanspraken te doen of te consolideren door of tegen andere klanten of bij arbitrage, klasse lid of in een privé van de algemene hoedanigheid van de klant. Het scheidsgerecht mag niet meer dan één persoon zijn vorderingen consolideren en mag niet anderszins de leiding hebben over enige vorm van vertegenwoordiger of klasse.

14. Opdracht
Je zult geen van jouw rechten overdragen of jouw verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden delegeren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke beweerde toewijzing of delegatie die deze sectie 13 schendt, is nietig en ongeldig. Geen enkele toewijzing of delegatie ontslaat jou van enige van jouw verplichtingen onder deze Voorwaarden.

15. Geen vrijstellingen
Het nalaten door ons om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van toekomstige afdwinging van dat recht of deze bepaling. De verklaring van afstand van een recht of bepaling is alleen van kracht indien deze schriftelijk is opgesteld en is ondertekend door onze naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger.

16. Geen begunstigden van derde partijen
Deze Voorwaarden zijn niet bedoeld om rechten of rechtsmiddelen te verlenen aan een andere persoon dan jij.

17. Kennisgevingen
a. Aan jou. Wij kunnen jou op grond van deze voorwaarden een kennisgeving sturen door: (i) een bericht te sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres of (ii) door een bericht op de site te plaatsen. Kennisgevingen die per e-mail worden verzonden, zijn van kracht wanneer we de e-mail verzenden en kennisgevingen die we doorgeven, worden gepubliceerd zodra ze worden verzonden. Het is jouw verantwoordelijkheid om jouw e-mailadres actueel te houden.

b. Aan ons. Om ons kennis te geven onder deze Voorwaarden, moet jij als volgt contact met ons opnemen: (i) per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; of (ii) door persoonlijke bezorging, koerier of aangetekende of gecertificeerde post aan: Takaroo, H.A. Lorentzstraat 111, 3331 EE Zwijndrecht. Wij kunnen het adres voor kennisgevingen bijwerken door een bericht op de site te plaatsen. Kennisgevingen die door persoonlijke levering worden gedaan, worden onmiddellijk van kracht. Kennisgevingen per koerier worden één werkdag na verzending verzonden. Kennisgevingen via geregistreerde of gecertificeerde e-mail worden drie werkdagen na verzending verzonden.

18. Scheidbaarheid
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden.

19. Volledige overeenkomst
Deze Voorwaarden, onze Gebruiksvoorwaarden voor de Website en ons Privacybeleid worden beschouwd als de definitieve en geïntegreerde overeenkomst tussen jou en ons over de aangelegenheden die in deze Voorwaarden zijn opgenomen.